Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra GLASSE.DK, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og GLASSE.DK, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

Dokumentation og vejledning

Med leverancen og under bestillingen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra GLASSE.DK’s side, er dette muligt, pr. e-mail. GLASSE.DK yder også telefonsupport. GLASSE.DK kan ikke gøres ansvarlig for fejlmål i forbindelse med vejledning omkring opmåling.

Leveringsbetingelser og transport

Efter du har bestilt varer i butikken, modtager du en bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling. 1-4 dage efter modtager du en ordrebekræftelse med en leveringsdato. Ved større leverancer bliver du underrettet om leveringstidspunkt på e-mail senest 3 dage før levering, så du har mulighed for at være hjemme og kvittere for modtagelsen. Det kan også aftales, at varen må stilles på adressen, på eget ansvar. Varen bliver leveret til hovedindgang, indkørsel eller efter vurdering fra fragtfører. Levering til bagsider af huse eller på f.eks. 2. sal i etageejendomme, er ikke normal procedure. Vi har normalt en leveringstid på ca. 8 – 15 dage, det kan dog variere i ugerne 27-28-29, samt op til jul og nytår. GLASSE.DK sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af beskadigelse af pakken under transporten, holde dig som kunde skadesløs. Hvis du overholder gældene regler for modtagelse, se afsnit 3.: modtagelse af varer. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til at ændre tidspunktet for levering i af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted. Men GLASSE.DK skal have besked senest 24 timer før aftalte leveringstidspunkt via e-mail. GLASSE.DK leverer ikke til Bornholm og andre ikke brofaste øer og udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Medmindre merpris for fragtomkostninger aftales forud. Levering til alle brofaste øer: kr. 339,-

Modtagelse af varer

Når du modtager de bestilte varer, skal du huske at kontrollere for synlige skader. Hvis varen eller emballagen er beskadiget, eller bærer andre synlige tegn på defekt, skal du på fragtbrevet kvittere for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader eller helt nægte modtagelse og lade chaufføren tage varen med igen. Hvis ingen er hjemme til at modtage varen og denne er beskadiget, kan der ikke gøres indsigelser overfor Fragtmand og GLASSE.DK. Derfor ser vi gerne, at der træffes aftale om, at der altid er nogen til at kvittere for varen. Evt. naboen, et familiemedlem eller lignende. Vi tilbyder at kontakte dig 1-2 timer før levering, så du kan være hjemme og kvittere for modtagelse af varer. Efter du har kvitteret for modtagelsen af varen, overgår ansvaret for varen til dig. GLASSE.DK yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse. Det er meget vigtigt at du ikke monterer en vare, for dernæst at reklamere over fejl og mangler. Hvis du har modtaget en vare med fejl og har kvitteret med forbehold, skal du kontakte GLASSE.DK via e-mail og referere med ordre nr.

Garanti

GLASSE.DK yder 5 års garanti ved punktering af Termoruder og EnergiRuder. GLASSE.DK yder den normale garanti efter købelovens bestemmelser. GLASSE.DK yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.

Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, skal køber reklamere indenfor 48 timer via e-mail. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering. Beskeder via telefon, vedrørende leverancer vil blive afvist.

Reklamationer

I tilfælde af reklamationer er GLASSE.DK ikke ansvarlig for demontering samt genmontering af produkter. Ved reklamationer betaler kunden selv for fragt af returvarer til GLASSE.DK. I tilfælde af reklamation skal ordrebekræftelsen altid fremsendes sammen med varen. I tilfælde hvor kunden ønsker at reklamere over en varer købt hos GLASSE.DK og varen ikke er reklamationsberretiget skal kunden afholde udgifter for GLASSE.DK iht. statens takster for kørsel, fragt og lign. Alle reklamationer skal anmeldes til via e-mail. GLASSE.DK har en tolerance på færdige mål som er +/- 2 mm. Ekspeditionsgebyr på kr. 159,00 for håndtering af sagen, samt porto og fragtomkostninger vil blive pålagt kunden.

GLASSE.DK’s mangelansvar

GLASSE.DK’s mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. GLASSE.DK kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Såfremt køber ophæver aftalen som følge af stor forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8. Det skal dog præciceres at glas er et ømt materiale og det kan gå itu under transport o.lign. Nogen af vores produkter tager lang tid at producere, derfor kan der i nogen tilfælde være længere forsinkelser.

Ansvarsbegrænsning

GLASSE.DK påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Produktansvar

GLASSE.DK er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Efter modtagelsen af varen fralægger GLASSE.DK sig ethvert ansvar for personskade.

Fortrydelsesret

Når du har bestilt en vare hos GLASSE.DK betragtes ordren som bindene og du kan derefter ikke fortryde bestillingen. Det er dog muligt at fortryde bestilling af standardvarer indenfor 14 dage. Årsagen til at det ikke muligt at fortryde ordren er, at det produkt du bestiller hos GLASSE.DK, er en bestillingsvare og er fremstillet specielt efter eget ønske.

Persondatapolitik

Når du bestiller en vare hos GLASSE.DK, registreres de oplysninger du selv har afgivet. Oplysninger registreres i vores database. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort. Medarbejdere hos GLASSE.DK har adgang til disse oplysninger. Oplysninger fra bestillingerne videregives ikke og vi sender ikke uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger.Har du købt en vare hos GLASSE.DK har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via GLASSE.DK, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til GLASSE.DK.

Priser

Alle priser er inkl. 25% moms, dog tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, samt ændring af specifikation i produktet, samt trykfejl. GLASSE.DK forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser, gebyrer m.m.

Betaling

Du kan betale med betalingskort, eller faktura. Vælger du at betale med faktura, går vi først i gang med at producerer varen, når vi har modtaget betaling.

Opmåling

Ved opmåling der ikke bliver til ordre, faktureres der for denne.di